Vítání občánků 2015

Dne 21.června se uskutečnilo vítání občánků v místním pohostinství. V příjemném prostředí, za účasti rodičů a jejich hostů jsme přivítali 8 nových občánků - Anastázii Š., Dominika H., Marka C., Marka B.,  Honzu Š., Matěje M., Františka H. a Rozálii P. Slavnostní řeč pana starosty obohatily recitované básničky místních dětí a živá hudba. Všem hostům děkuji za účast. Nemalé díky patří i ostatním zúčastněným, kteří se na této události podíleli.

Pozor, změna úředních hodin!

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN.

OD 1.3.2015 JSOU ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTY OBCE KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 17:00 DO 19:00

Informace pro občany

  • Volební účast ve 2.kole voleb do Senátu Parlamentu ČR byla v naší obci 26 %. 17 hlasů získal JUDr. Miroslav Antl za ČSSD a 9 hlasů získal Luboš Řehák za KDU-ČSL.
  • Ve středu 22.října 2014 se uskuteční od 16:00 očkování psů proti vzteklině. Cena jedné vakcinace je 100,- kč. Provádějícím lékařem bude pan MVDr. Minařík.
  • Dále připomínám uhrazení poplatku za odpady za 2.polovinu roku 2014. Poplatek lze uhradit v úředních dnech nebo bankovním převodem přímo na účet obce. Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce října.

 

 

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Obec Polom, se sídlem Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 00579165, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

1.       Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1.1   Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

1.2   Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

1.3   Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby – čl. 6, odst. 1, písm. d) GDPR.

1.4   Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce - čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR.

1.5   Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce  - čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR

2.       Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.1   V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a)      účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,

b)      zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,

dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

2.2   Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2.3   Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4   Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

2.5   Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

2.6   Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

3.       Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Obcí Polom, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla