Ozelenění cesty do Hájku

V závěru měsíce října 2012 byl realizován projekt "Ozelenění cesty do Hájku". Jednostranná alej, tvořená celkem 72 stromy, začíná u bývalých čarodějnic a končí až v Hájku. K vidění jsou zde lípy, javory a břízy. Celkové náklady výsadby činily 165.780,- Kč. Obec získala na výsadbu dotaci z programu Péče o krajinu v celkové výši 140.913,- Kč. V následujích dnech bude zahájena i realizace projektu "Veřejná zeleň Polom", který byl úspěšný v rámci 6.výzvy MAS NAD ORLICÍ a bude podpořen dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Výsadba je rozdělena na tři části. První část se týká břehu nad bazénem, druhá břehu u hřiště a třetí v okolí kaple. O dalším průběhu Vás budu postupně informovat.

Oprava šoupat na obecním vodovodu a výměna hydrantu

V měsíci srpnu 2011 proběhlo na obecním vodovodu několik zásahů. Byl vyměněn požární hydrant u kaple, aby bylo možné provádět odkalování potrubí. Při této příležitosti se opravila jedna domovní přípojka. Dále se vyměnila šoupata na hlavním vodovodním řádu nad obcí, aby se v případě havárie nebo oprav na vodovodním řádu daly uzavírat jednotlivé větve. Současně s tím proběhla výměna čerpadla ve vrtu nad koupalištěm.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla