Výbory

Zveřejněno 6. 3. 2011 22:50
Zobrazeno: 13324

Výbory se ze své činnosti odpovídají starostovi a  zastupitelstvu obce. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce pověřuje výbory plněním úkolů.

Finanční výbor

Předseda:       Miroslav Buben

členové:          Roman Buben
                        Miroslav Žaba

Kontrolní výbor

Předseda:        ing. Miroslav Kozák
 
členové:          Marcel Křehký
                        Miroslav Buben