Tříkrálová sbírka 2017

Dne 7. ledna 2017 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 4702,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou. Všem tímto děkuji jménem svým i za pořadatele sbírky za podporu.

Ukončení roku 2016

Poslední středeční večer roku 2016 jsme společně strávili v naší obecní hospůdce za doprovodu živé hudby. Blížící se konec roku oslavili přítomní tancem a nepatrným množstvím alkoholu. Věřím, že se všichni dobře pobavili.

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na tradiční hasičský ples, který se uskuteční 3. března 2017.

Zpívání vánočních koled 2016

23.prosince 2016 se konalo již páté zpívání vánočních koled v naší kapličce. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy za doprovodu hudebního souboru Acri Tibia z Ústí nad Orlicí. Všem zúčastněním děkuji za účast.

Vítání občánků 2016

Dne 19.června se uskutečnilo vítání občánků v místním sále. V příjemném prostředí, za účasti rodičů a jejich hostů jsme přivítali 2 nové občánky - Lauru K. a Vanesu M. Slavnostní řeč pana starosty obohatily recitované básničky místních dětí a živá hudba. Všem hostům děkuji za účast. Nemalé díky patří i ostatním zúčastněným, kteří se na této události podíleli.

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla