Poplatky za odpady

   Výše poplatku  činí 400 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017  a 500 Kč/za objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci a je splatný ve 2 splátkách. Za první polovinu roku do 30. dubna 2019 a za druhou polovinu roku do 31. října 2019. Samozřejmě lze platbu provést i najednou.
 
   Informace o povinnosti uhradit poplatek za odpady bude zveřejněna pouze na úřední desce. Platbu lze provést osobně na obecním úřadě v úředních dnech, popřípadě převodem přímo na účet obce číslo 24229-571/0100, kde v popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby.
  
Výše poplatků

    * Občan:         400,- Kč za rok 2019, a to za jednu osobu hlášenou k trvalému pobytu
    * Chalupáři:     500,- Kč za rok 2019, a to za jeden objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci

Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
       24229-571/0100
    * Variabilní symbol: XXX2019. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342019
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je za první polovinu roku do 30. dubna 2019 a za druhou polovinu roku do 31. října 2019.
Joomla templates by a4joomla