Setkání rodáků 2015

27.června se v naší obci uskutečnilo již páté setkání rodáků a občanů obce Polom. Společně jsme si připomněli výročí 520 let od založení naší obce. V 11:00 se konala mše svatá v místní kapli, kterou sloužil pan farář Šitavanc z Brandýsa nad Orlicí. Krátce po 12.hodině starosta obce pronesl svůj proslov a poté si všichni pochutnali na výborném obědovém menu. Na setkání rodáků přijal pozvání i člen rady Královéhradeckého kraje pan PaeDr. Josef Lukášek. V odpoledních hodinách bylo možné absolvovat vyhlídkovou jízdu koňským spřežením, následovala beseda o pohádkových postavičkách Orlických hor s panem Lukáškem a závěr nám zpestřily svým vystoupením děti a žáci ZŠ a MŠ ze Lhot u Potštejna. Po celou dobu setkání bylo možné prohlédnout si kroniky obce, fotografie z dění obce v posledních 5 let a shlédnout ukázku zpracování bavlny od A do Z místním spolkem Sandalwood. Večer se konala tradiční pouťová zábava.

Joomla templates by a4joomla