Vznik obce a znaku

Znak obceNázev a vznik obce Polom: Obec Polom (u Potštejna) vznikla přibližně roku 1495 (první písemná zpráva), na místě, kde stával hustý les, jenž byl zničen prudkou vichřicí. Téměř všechny stromy byly polámány i z kořene vyvráceny. Po likvidaci polomu a vyčištění povstala tu paseka, usadilo se tu něco lidí a nazvali novou osadu Polom.

Popis znaku: V červeném štítě třikrát lomený stříbrný kůl, (lomená heraldická figura - vyjadřuje jméno - název obce i motiv zdůrazňující historii obce) provázený vpravo postaveným mečem hrotem dolů (zasvěcení zdejší kapli z roku 1756 bratřím Janu a Pavlu, římským rytířům) po stětí na příkaz císaře Juliána roku 362 po Kristu prohlášeny svatými mučedníky církve Katolické. Vlevo palmová ratolest proložená dole vavřínovým věncem, (patroni počasí, bouřky, krupobití , sucha i mokra) ochraňující zdejší obec - vše zlaté.

Pamětihodnosti a historie

V návsi stojící kaple, zasvěcená mučedníkům Janu a Pavlu, patronům počasí, byla postavena roku 1756. Bylo povoleno v ní sloužit dvě mše sváté ročně. V současné době se slouží jedna mše a to na místní pouť o poslední červnovou neděli (neděli po svátku Jana a Pavla). V roce 1846 byla kaple sv. Jana a Pavla nákladem 300 zl. opravena. Další oprava byla provedena na náklady obce r. 1933-35. V roce 1934 byl péčí místních spolků a pozůstalých v obci postaven před kaplí sv. Jana a Pavla pomník padlým v letech 1914 -1918. Poslední celková oprava včetně krytiny, oplocení, vybudování přístupového chodníku a zavedení el. energie s patřičným osvětlením, byla provedena v roce 1994 nákladem 200.000,- Kč z rozpočtu obce. Na místní pouť byla kaple slavnostně vysvěcena Mgr. Karlem Otčenáškem biskupem Královehradecké diecéze. 

Naproti kapli v návsi je památný kříž s nápisem A 1793-1899, opraven byl v r. 1927, naposledy pak v r. 1994.

Před bývalými statky čp. 1 a čp. 2 je postavena na podstavci socha Panny Marie s nápisem: Ku cti a chvále Boží dali postaviti Václav a Anna Hylákovi r. 1876, oprava provedena v r. 1927 a 1994.

Nad obcí Polom a nad Hájkem (místní část obce), směrem k Sopotnici se táhne hustý les zvaný "Černý les ". Uprostřed lesa stával mocný buk, u kterého se dříve scházívala panská společnost na lovu, zvlášť paní hraběnka Žofie tam ráda docházela. Vichřice buk vyvrátila a na tom místě je postaven pomník s nápisem: Zde stával Žofin buk 27 .Nm. 1888.

Asi dvacet minut chůze od obce Polom je osada Hájek s pěkným Barokním loveckým zámečkem z r. 1775 knížete Františka Oldřicha Kinského a kapličkou vysvěcenou biskupem Kašparem z Hradce Králové (pozdější arcibiskup Pražský) roku 1927 svaté Justině a svatému Teodolikovi.

Turistické trasy vedoucí přes obec:

Žlutá: Z Potštejna přes Proruby, Polom, Sopotnici, Českou Rybnou k Popluží (u Žamberka).

Zelená: Z Potštejna přes Modlivý důl na Polom a dále přes Hájek Malou a Velkou Skrovnici do Brandýsa nad Orlicí.

V obci není ubytování, k občerstvení a nákupu slouží během týdne prodejna a restaurace.

Osada Hájek

Osada vznikla na ve 2. polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla přifařena k nově zřízené faře na Sudslavi. Její majitelkou byla tehdy Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský. Tento majitel si Hájek velmi oblíbil a v roce 1773 tu zbudoval nevelký lovecký zámek. Vzhledem k tomu, že vodní pramen v Hájku byl považován za léčivý, zřídil zde ve stejné době i lázně a nad pramenem nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona. Po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 další majitelé (od roku 1812 příslušníci kostelecké větve rodu Kinských, jejímž zakladatelem byl Josef Kinský) již neměli o Hájek tak veliký zájem. Ve 2. polovině 60. let 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení - Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. Majetkem kostelecké větve Kinských zůstal až do roku 1948, kdy byl spolu s lesy kosteleckého velkostatku znárodněn. Byl využíván národním podnikem Východočeské státní lesy. V roce 1992 byl v rámci restituce spolu s okolními lesy vrácen Josefu Kinskému. Dnes slouží potřebám Kinského lesní správy. Zámeček byl postaven na terase jižního svahu příjemného údolíčka. Patrové obdélníkové stavby s lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími dodává kultivovaný vzhled souměrně řešená, jednoduše členěná hlavní fasáda, k níž vystupuje od kapličky dlouhé přímé schodiště. 

 

Působivost architektury, jen v ploše členěné mezi patrovou římsou, umocňuje mansardová šindelová střecha, posazená na drobně profilovanou hlavní římsu. Zevnějšku odpovídá i přehledná dvoutraktová dispozice s příčně položenou chodbou, na jejímž konci bývala černá kuchyň, jediná klenutá prostírka. V patře se zčásti zachovaly klasicistní dveře, i krov je původní, se stojatou stolicí. K pozdějším úpravám z doby kolem roku 1870 patří proražení chodby skrze zmíněnou černou kuchyň, zřízení sklípku v severozápadní části, na severu přistavěná pavláčka se záchodem a zejména velký přízemní východní přístavek chlévů a stájí. Pseudoslohová kaplička vlevo pod schodištím je obdélná s trojbokým závěrem, nad vchodem má zvoničku a uvnitř křížovou a trojdílnou klenbu se štukovými žebírky na hranách. Čerpáno z knihy: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou

 

Počet obyvatel a domů v obci podle výsledků sčítání od roku 1869

Počet obyvatel a domů v obci podle výsledků sčítání od roku 1869

Sčítání v roce Počet obyvatel [1] Počet domů [2]
1869 398 61
1880 403 63
1890 342 61
1900 306 65
1910 280 60
1921 252 60
1930 254 60
1950 180 63
1961 200 53
1970 157 48
1980 122 36
1991 95 54
2001 113 51

Poznámky

 Počet obyvatel
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) Počet domů
1869 až 1950 - celkový počet domů 
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 a 2001 - celkový počet domů

Joomla templates by a4joomla