Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

V rámci stavebních prací byla zcela odbahněna vodní nádrž v návsi. Zhotovily se základové pasy z betonu vyztuženého kari sítěmi, nové obvodové zdivo ze železobetonu, část zdiva nad úrovní vodní plochy se vyzdila z řádkového zdiva z kamene a z rubové části bylo zdivo obetonováno. Horní část zdi se opatřila parapetem z kamene a na něj se přikotvilo zábradlí.Opravil se výtokový objekt nádrže. V rohu rybníka byla zřízeno místo pro sání požární vody. 

Realizací projektu jsem dosáhli výrazně většího množství zadržené vody v obci. Tato vodní plocha nyní slouží i jako požární zdroj vody a pomůže tak případně ochránit majetek místních obyvatel.  

Název projektu:              Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

Investor:                        Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:                     Vodesto s.r.o.

Celkové náklady:             771.847,08,- Kč včetně DPH

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem:  450.000,- Kč

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Publicita projektu - napojení zdroje vody

Oprava společenského sálu, přísálí a chodby budovy čp. 34

Na společenském sále byly kompletně otlučeny omítky, provedena nová elektroinstalace a zhotoveny nové omítky. Stropní konstrukci tvoří nově podhled ze sádrokartonu, který se zateplil tepelnou izolací. Dubové parkety byly repasovány, původní dveře byly nahrazeny novými dveřmi v původním stylu a stará školní kamna byla nahrazena krbovou vložkou s teplovzdušným výměníkem spolu s rozvody horkého vzduchu v sále a přísálí.

V přísálí byl vybourána shnilá dřevěná podlaha. Zemina pod podlahou se vykopala, nahradila vrstvou stěrku a zhotovily se nové podkladní vrstvy z betonu. Původní omítky byly rovněž otlučeny, provedla se nová elektroinstalace, omítky, stropní konstrukce ze sádrokartonu a strop byl zateplen tepelnou izolací. Podlahu tvoří nově keramická dlažba.

V chodbě byla zbourána předsíň u toalet, kompletně otlučeny omítky a vybourána původní dlažba včetně podkladních vrstev. Zhotovila se nová elektroinstalace, omítky a podhled se sádrokartonu včetně zateplení tepelnou izolací. V prostoru chodby se vybetonovalo schodiště, které zajistí vstup do budoucí společenské místnosti v prostoru nad obecním úřadem. Byly vybetonovány nové podlahy, které byly opatřeny keramickou dlažbou.

Na náklady obce byla dále kompletně rekonstruována i kuchyň. Prostory sálu se vybavily novým barovým zařízením, lavicemi, stoly a v kuchyni se nainstalovala nová kuchyňská linka.

Opravou společenského sálu, přísálí a chodby se zlepšila kvalita veřejného života v obci pro místní obyvatele. Společenský sál je jediným možným místem pro pořádání živé kultury v obci, ale i pro občany sousedních obcí, které podobný sál nemají k dispozici. Prostory sálu jsou pravidelně využívány pro pořádání plesů, tanečních zábav, karnevalů pro děti, vítání nových občánků, setkávání rodáků obce, soukromé oslavy výročí narozenin místních obyvatel.

 

Název projektu:               Oprava společenského sálu, přísálí a chodby budovy čp. 34

Investor:                         Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:                      Ateliér BESO

Celkové náklady:             1.721.179.14,- Kč včetně DPH

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem:  692.800,- Kč

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

Joomla templates by a4joomla