Zhotovení fasády budovy čp. 34

V rámci opravy byla vyměněna okna v prvním nadzemním podlaží. Původní omítka byla zcela otlučena. Byla provedena nová jádrová omítka vyztužená perlinkou. Na původní historické části budovy byla obnovena římsa v části nad okny, sgrafita dle původní podoby budovy (vlnovce, vejcovce a škrábaná sgrafita). Soklové pískovcové zdivo bylo očištěno a vyspárováno. Základy objektu byly obnaženy, opatřeny nopovou fólií spolu s drenáží a obsypány štěrkem. Kolem budovy byly provedeny obrubníky a nové vstupní schody do budovy pohostinství a obecního úřadu. Celkové náklady projektu činily 1.214.637,86,- Kč vč. DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 399.000,- Kč.

Název projektu: Zhotovení fasády  budovy čp. 34

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Josef Bedrna, Potštejn

Generální zhotovitel projektu: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 1.214.637,86,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 399.000,- Kč.

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

Joomla templates by a4joomla