Setkání rodáků 2015

27.června se v naší obci uskutečnilo již páté setkání rodáků a občanů obce Polom. Společně jsme si připomněli výročí 520 let od založení naší obce. V 11:00 se konala mše svatá v místní kapli, kterou sloužil pan farář Šitavanc z Brandýsa nad Orlicí. Krátce po 12.hodině starosta obce pronesl svůj proslov a poté si všichni pochutnali na výborném obědovém menu. Na setkání rodáků přijal pozvání i člen rady Královéhradeckého kraje pan PaeDr. Josef Lukášek. V odpoledních hodinách bylo možné absolvovat vyhlídkovou jízdu koňským spřežením, následovala beseda o pohádkových postavičkách Orlických hor s panem Lukáškem a závěr nám zpestřily svým vystoupením děti a žáci ZŠ a MŠ ze Lhot u Potštejna. Po celou dobu setkání bylo možné prohlédnout si kroniky obce, fotografie z dění obce v posledních 5 let a shlédnout ukázku zpracování bavlny od A do Z místním spolkem Sandalwood. Večer se konala tradiční pouťová zábava.

Tříkrálová sbírka 2015

3. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 4858,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 bude použit podle schváleného záměru na podporu  činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi.

 

Na závěr mi dovolte poděkovat jménem svým i za pořadatele sbírky za finanční podporu.

Ukončení roku 2014

Poslední sobotní večer roku 2014 jsme společně strávili v naší obecní hospůdce za doprovodu živé hudby. Blížící se konec roku oslavili přítomní tancem, přátelským posezením a nepatrným množstvím alkoholu. Věřím, že se všichni dobře pobavili.

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na první myslivecký ples, který se uskuteční 24.ledna 2015 a také na již tradiční hasičský ples, který se uskuteční 20. února 2015.

Zpívání vánočních koled 2014

V neděli 21.prosince 2014 se konalo již třetí zpívání vánočních koled v naší kapličce. Shromáždili jsme se v 17 hodin a poté si za doprovodu kláves zazpívali vánoční koledy. Pro přítomné bylo připraveno i drobné občerstvení.

Touto cestou bych rád poděkoval za hudební doprovod a podílení se na vystoupení slečně a paní Jitce Myšákovým.

Všem zúčastněním děkuji za aktivní účast.

Polomská pouť 2014 a oslava výročí 120 let od založení SDH Polom

Ve dnech 28. a 29.června 2014 se uskutečnila pouť v naší obci. V sobotu dopoledne na místním sále zahrálo Loutkové divadlo Kozlík pohádku Jak šel kozlík do světa. Odpoledne se na hřišti uskutečnila oslava výročí 120 let od založení SDH Polom. Děti si zde mohly vyzkoušet skákací hrad, trampolíny, projížďky na koni. K vidění byl i zásah SDH Skořenice s ruční koněspřežnou stříkačkou horského typu a nebo zásah místních hasičů při požáru obecního kontejneru. Návštěvníci se mohli svést koňským spřežením po obci. Grilovaly se klobásy, kýty, bylo zajištěno bohaté občerstvení včetně možnosti ochutnávky piva z potštejnského pivovaru Clock. Večer se na místním sále uskutečnila taneční zábava za doprovodu živé hudby. Celá pouť byla zakončena tradiční mší v místní kapli Sv. Jana a Pavla s panem farářem Mgr. Šitavancem.

Polomská pouť 2014

Joomla templates by a4joomla