Poplatky za vodu

 
Výše poplatků

    * Občan:     15,- Kč/m3 za rok 2022
    * Chalupář:  15,- Kč/m3 za rok 2022
    * Pronájem obecního vodoměru: 10,- Kč/měsíc za rok 2022
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
* Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
24229571/0100
* Variabilní symbol: XXX2022. 
* Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
 Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 34202
* Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
* V úředních dnech přímo na obecním úřadu nebo přímo při provádění odečtu vodoměrů.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je do 14 dnů od vystavení vyúčtování.
Joomla templates by a4joomla