Pořízení kontejneru na bioodpad

V rámci projektu  byl pořízen velkoobjemový kontejner na shromažďování bioodpadů na sběrném místě v obci a následnou přepravu bioodpadu do místa využití (převzetí oprávněnou osobou). Realizací projektu bude zajištěn sběr bioodpadů produkovaných občany obce nebo při údržbě veřejných ploch a veřejné zeleně.

Náklady projektu:        90.000,- Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace:     70.000,- Kč

 

Realizováno z afinanční podpory Královéhradeckého kraje.

Joomla templates by a4joomla